Cây giống

Cây giống

Phật thủ

Phật thủ

30.000đ

Táo Đài Loan

Táo Đài Loan

20.000đ

Nhãn muộn

Nhãn muộn

30.000đ

Hồng xiêm xoài

Hồng xiêm xoài

30.000đ

Cam sành

Cam sành

25.000đ

Cam Vinh ( cam xã Đoài)

Cam Vinh ( cam xã Đoài)

25.000đ

Chanh đào

Chanh đào

25.000đ

Chanh tứ quý

Chanh tứ quý

25.000đ

Xoài Thái Lan

Xoài Thái Lan

30.000đ

Xoài Đài Loan

Xoài Đài Loan

30.000đ

Mít Thái Lan

Mít Thái Lan

30.000đ

Bưởi da xanh

Bưởi da xanh

30.000đ

Bưởi đỏ

Bưởi đỏ

30.000đ

Đu đủ

Đu đủ

5.000đ

Cam canh ghép

Cam canh ghép

25.000đ

Ổi không hạt

Ổi không hạt

20.000đ

Ổi Đông dư

Ổi Đông dư

20.000đ

Bưởi ghép choai tôm xanh

Bưởi ghép choai tôm xanh

110.000đ

Bưởi ghép trong bầu

Bưởi ghép trong bầu

15.000đ

Bưởi chiết trong bầu

Bưởi chiết trong bầu

30.000đ

Táo đào muộn ghép

Táo đào muộn ghép

20.000đ