Chè sạch

Chè khô

Trà Ba Vì ( túi giấy)

Trà Ba Vì ( túi giấy)

45.000đ

Chè Ba Vì

Chè Ba Vì

25.000đ

Chè Lương Mỹ

Chè Lương Mỹ

25.000đ