Rau - Củ - Quả an toàn

Rau gia vị, rau sống

Lô lô xanh

Lô lô xanh

Liên hệ

Xà lách ASAGIRI A

Xà lách ASAGIRI A

Liên hệ

xà lách xoăn (1kg)

xà lách xoăn (1kg)

Liên hệ

Củ sả

Củ sả

Liên hệ

Rau húng bạc hà (1kg)

Rau húng bạc hà (1kg)

Liên hệ

Nấm đùi gà

Nấm đùi gà

Liên hệ

rau ngổ (1kg)

rau ngổ (1kg)

Liên hệ

Lá lốt (1kg)

Lá lốt (1kg)

Liên hệ

Rau diếp cá (1kg)

Rau diếp cá (1kg)

Liên hệ

Rau ngải cứu (1kg)

Rau ngải cứu (1kg)

Liên hệ

Rau mùi tàu (1kg)

Rau mùi tàu (1kg)

Liên hệ

Củ hành tây (1kg)

Củ hành tây (1kg)

Liên hệ

Rau kinh giới (1kg)

Rau kinh giới (1kg)

Liên hệ

Rau tía tô (1kg)

Rau tía tô (1kg)

Liên hệ

Rau mùi ta (1kg)

Rau mùi ta (1kg)

Liên hệ

Rau xà lách ta (1kg)

Rau xà lách ta (1kg)

Liên hệ

Rau thì là (1kg)

Rau thì là (1kg)

Liên hệ

Rau răm (1kg)

Rau răm (1kg)

Liên hệ

Xà lách Green Leat

Xà lách Green Leat

Liên hệ

Xà lách Romaine

Xà lách Romaine

Liên hệ

Xà lách Lô Lô Tím

Xà lách Lô Lô Tím

Liên hệ

Hành lá (1kg)

Hành lá (1kg)

Liên hệ