Thịt tươi trong ngày

Đùi gà

Đùi gà công nghiệp (1kg)

Đùi gà công nghiệp (1kg)

Liên hệ