Trồng rau tại nhà

Dụng cụ trồng rau

Bình tưới 5l

Bình tưới 5l

45.000đ

Bình tưới 2l

Bình tưới 2l

35.000đ

Bình tưới 1l

Bình tưới 1l

30.000đ

Que xịt INOX

Que xịt INOX

35.000đ

Chậu táo 30

Chậu táo 30

35.000đ

Chảo xích bé

Chảo xích bé

25.000đ

Chảo xích to

Chảo xích to

30.000đ

Ốp SG

Ốp SG

25.000đ

TD350

TD350

40.000đ

TD200

TD200

20.000đ

TD250

TD250

25.000đ

Chậu rào bé

Chậu rào bé

35.000đ

Chậu rào to

Chậu rào to

45.000đ

Treo bí đủ màu

Treo bí đủ màu

15.000đ

Chậu treo bé đủ màu

Chậu treo bé đủ màu

10.000đ

A300

A300

20.000đ

V25 vuông

V25 vuông

35.000đ

Bình xịt 1lit

Bình xịt 1lit

15.000đ

Kẹp bé BC

Kẹp bé BC

60.000đ

Giá 48

Giá 48

35.000đ

Chậu lục 380 màu

Chậu lục 380 màu

20.000đ

Chậu lục giác 450

Chậu lục giác 450

25.000đ

T580

T580

65.000đ

T480

T480

35.000đ