Trồng rau tại nhà

Hạt giống củ, quả

hạt ớt chỉ thiên

hạt ớt chỉ thiên

10.000đ

Hạt bí sặt 2g (2150)

Hạt bí sặt 2g (2150)

10.000đ

Hạt hành hoa

Hạt hành hoa

10.000đ

Hạt đậu đũa (1808)

Hạt đậu đũa (1808)

5.000đ

Hạt dền xanh

Hạt dền xanh

8.000đ

Hạt bầu sao BM

Hạt bầu sao BM

10.000đ

Hạt mướp đắng

Hạt mướp đắng

8.000đ

Hạt Húng quế

Hạt Húng quế

10.000đ

Hạt Mùi ta( Mùi CN)

Hạt Mùi ta( Mùi CN)

10.000đ

Hạt Kinh giới

Hạt Kinh giới

10.000đ