Trồng rau tại nhà

Phân bón

Kích rễ 100 ml

Kích rễ 100 ml

20.000đ

Kích rễ 20 ml

Kích rễ 20 ml

5.000đ

Phân bón hoa lan

Phân bón hoa lan

50.000đ

Phân NPK 13-13-13 bao 25kg

Phân NPK 13-13-13 bao 25kg

375.000đ

Phân NPK 5-10-3 bao 25kg

Phân NPK 5-10-3 bao 25kg

200.000đ

Phân NPK 6-8-4 bao 25kg

Phân NPK 6-8-4 bao 25kg

200.000đ

Phân bón qua lá 450 ml

Phân bón qua lá 450 ml

25.000đ

Phân bón qua lá 240ml

Phân bón qua lá 240ml

20.000đ

Phân cây cảnh HN

Phân cây cảnh HN

15.000đ

Phân Nano HN

Phân Nano HN

25.000đ

Phân trung lượng HN

Phân trung lượng HN

20.000đ

Phân vi sinh HN

Phân vi sinh HN

55.000đ

Phân hoa cây cảnh SG

Phân hoa cây cảnh SG

20.000đ

Phân vi sinh SG

Phân vi sinh SG

40.000đ

Phân trùn quế

Phân trùn quế

55.000đ